| Gesualdo Consort Amsterdam

MADRIGAALENSEMBLE | www.gesualdoconsort.nl
Het Gesualdo Consort Amsterdam brengt unieke programma’s in kleine vocaal-instrumentale bezetting waarin het nieuw licht laat schijnen op oude muziek van de laatste 700 jaar. Het ensemble voert het onbegeleide madrigaal, de moeder van onze expressieve westerse muziek, hoog in zijn vaandel.

Carlo Gesualdo da Venosa (c1566-1613) is de naamgever van het Gesualdo Consort Amsterdam, het madrigaalensemble dat door Harry van der Kamp in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd opgericht. Deze Napolitaanse edelman is de auteur van een experimenteel oeuvre waarin hij speurde naar steeds weer nieuwe expressiemiddelen. Gesualdo staat als een poortwachter tussen de oude muzikale stijl (prima prattica) en de nieuwe stijl (seconda prattica), een duidelijke overgang in de muziekgeschiedenis die zich rond 1600 afspeelde.  Als Janusfiguur overziet hij dat wat zich in het verleden afspeelde en blikt hij tegelijkertijd in de toekomst, daarbij tot in het heden eigentijdse componisten inspirerend.

Met zijn consort weet Van der Kamp deze bijzondere expressiviteit na te streven in zijn programmering en in de uitvoering ervan. Het totale madrigaaloeuvre van de zestiende en zeventiende eeuw behoort tot zijn repertoire, maar ook de overige genres krijgen ruimschoots aandacht. Waar mogelijk worden verbindingen gelegd naar muziek van latere eeuwen. Ook hebben diverse componisten werken aan het Gesualdo Consort Amsterdam opgedragen. In het opnamebeleid van het ensemble wordt veel belang gehecht aan repertoire dat op cd nog niet te beluisteren is.

Bijzondere aandacht gaat momenteel uit naar Het Sweelinck Monument, de registratie van de complete vocale werken van Jan Pieterszoon Sweelinck, welke voor het overgrote deel nooit eerder zijn opgenomen. Dit Nationaal Monument in Muziek is nu compleet op cd uitgebracht in een luxe, gelimiteerde en genummerde, Nederlandstalige boek-cd editie op het Spaanse label GLOSSA (6 cd-boeken; 17 cd’s).

Meer informatie Gesualdo Consort Amsterdam: www.gesualdoconsort.nl
Meer informatie Het Sweelinck Monument: www.jpsweelinck.nl